Faoin RBA

Is i 1988 a bhunaigh lucht gnó áitiúil Cumann Gnó Rath Eanaigh. Is le freastail ar riachtainisí iad siúd atá i mbun gnó i Rath Eanaigh agus na ceantair máguaird a fheidhmíonn sé.

Is sráidbhaile suntasach go maith é Rath Eanaigh atá suite i mórcheantair Bhaile Átha Cliath. Téann stair na h-áite siar chomh fada le aimsir na gCeilteach. Chomh maith leis an bpríomh sráidbhaile bunaíodh lárionad eile ag an Aodán Mór san fichiú aois. Ceantair eile atá i ngiorracht ná An Ard Adhainn, Cluain Tairbh, Cill Easra, Domhnach Míde agus Cill Barróg, agus Cill Fhiontain, Binn Eadair, Baile Dubhghaill, agus An tSeantraibh.

Is iad bunaidhmeana an RBA ná:

Tacaíocht a thabhairt do, agus ionadaíocht a dheineamh tharr ceann, lucht gnó Rath Eanaigh agus na ceantair máguaird

Cúnamh a thabhairt le go mbeadh Rath Eanaigh níos tarraingteach chun cónaí agus obair ann agus

Le Rath Eanaigh a cur chun cinn mar ionad agus ceann scríbe tráchtála.

Imeachtaí a cuireann le cur chun cinn na h-aidhmeanna ná:

Na baill a coinneáil ar a n-eolas faoi ábhar ábharthach

Feachtais comónta ar cheisteanna atá tábhachtach do na baill

Fóram sóisialta do ghnótha atá lonnaithe i Rath Eanaigh.

Oibríonn an Cumann le eagraíochtaí áitiúla eile, ar nós na Cumainn Áititheoirí eile atá af feidhmiú faoi scath an oll-eagraocht áithritheoirí Comhnaidhm Cumainn Áithitheoir Rath Eanaigh (FoRR), na scoileanna agus paróistí, agus na grúpaí deonacha, ina measc Grúpa an tSráidbhaile Slachtmhar. Chomh maith le sin coinníotar teagmháil docht le h-ionadaithe áitiúla agus le na h-Údaráis Cathrach.

Bíonn an RBA ag iarradh bealaí praicticiúil le feabhas a chur ar Rath Eanaigh agus bhí bainnt aige le obair a deineadh ar an Plaza, ar chúrsa pháirceála a athrú, ar dearadh agus lonnú an Clog Mílaoise. Tacaíonn poiblíocht le na baill agus cabhraíonn imeachtaí speisialta ar nós teacht an Crann Nollag le rannpháirtíochas do chách.

Tá réimse suntasach sóisialta ag an RBA chomh maith agus is iad teacht le céile na Nollag agus an Comórtas Gail na buaicphoinntí.

Léiríonn lógó nua na hEagraíochta, a glacadh leis i 2002, aontacht na mbaill le ciorcail a théann thar a chéile, an tsráidbhaile lena a dair cáiliúla agus na duilleoga darach, agus na dearcáin mar shiombail fáis do na todhchaí.

Le tuilleadh dár gcuid oibre a fheiscint téigh chuig Imeachtaí. Ta eolas ar fáil maidir lenár gCoiste gnóthach deonach agus ár gComhordnóir ag An Fhoireann, agus tá sé simplí ballraíocht a bhainnt amach leis an RBA (agus a bheith feiceálach ar an suíomh más maith leat) ag Cláraigh Linn.

Féach le do thoil ar Liosta na mBall agus tá céad fáilte romhat teagmháil a dheineamh le ball ar bith nó le labhairt linn.